Go to Top

Kurs Biofeedback, EEG, QEEG

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie kursu

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie kursu

Organizujemy szkolenia, staże oraz indywidualny mentoring dla terapeutów na wszystkich poziomach od podstawowych po kursy zaawansowane i indywidualne konsultacje,

Prowadzimy warsztaty i szkolenia na urządzeniach firm: Elmiko, Brainmaster, Thought Technology, BrainClinics, Pendant, Deymed, Alien i innych.

Oferowane kursy pokrywają wymagania BCIA Blueprint, do zdobycia certyfikatu BCIA-BCN:

  • Wstęp do Neurofeedback – 4 godziny
  • Podstawy neurofizjologii i neuroanatomii – 4 godziny
  • Aparatura i elektronika – 8 godzin
  • Badania naukowe, skuteczność metod – 2 godziny
  • Wpływ leków – 2 godziny
  • Planowanie terapii – 12 godzin
  • Etyka zawodowa – 4 godziny

Zobacz  kalendarz szkoleń i prześlij swoje zgłoszenie.
Każde szkolenie odbywa się z udziałem zaproszonych specjalistów, którzy prowadzą część warsztatów.

Zobacz kalendarz szkoleń i prześlij swoje zgłoszenie.