Go to Top

Aktualności

Wytyczne umiejętności praktycznych dla terapeutów neurofeedback

Co terapeuta biofeedback/neurofeedback powinien wiedzieć i potrafić? W pełni wyszkolony terapeuta neurofeedback powinien: Wyjaśnić dla pacjenta ideę badadnia EEG i terapii neurofeedback . Omówić etapy przygotowania skóry głowy i rozmieszczenia elektrod na powierzchni głowy oraz uzyskać zgodę na rejestrację EEG. Wyznaczyć poszczególne elektrody wg. systemu 10-20 za pomocą taśmy mierniczej. Odpowiednio przygotować skórę głowy, uszu i zamocować elektrody. Wyjaśnić, w jaki sposób pacjent jest chroniony przed porażeniem prądem elektrycznym. Dokonać pomiaru impedancji dla wszystkich …Więcej