Go to Top

Biofeedback

“Mądry człowiek powinien wiedzieć,
że zdrowie jest jego najcenniejszą własnością
i powinien uczyć się, jak sam
może leczyć swoje choroby.”
– Hipokrates

eeg-biofeedback-neurofeedback-qeeg-neurotrening-szkolenia biofeedback- białystok-podlaskie centrum neurofizjologii-neuromaster

Biofeedback jest techniką osiągania świadomej kontroli nad funkcjami fizjologicznymi, które normalnie regulowane są autonomicznie (bez świadomości).

Biofeedback jest sposobem zwrotnego podawania informacji o przebiegu i parametrach monitorowanej czynności fizjologicznej. Uzyskane tą drogą dane umożliwiają świadomą kontrolę i optymalizację monitorowanego parametru, celem polepszania zdrowia i poprawy wydajności.

Proces zwracania informacji zwany jest biologicznym sprzężeniem zwrotnym.

 

Odmiany Biofeedback:

  • EEG – czynności bioelektrycznej mózgu (ang. Electroencephalography/Neurofeedback)
  • HRV – zmienność rytmu serca (ang. heart rate variability)
  • sEMG – Elektromiogram – powierzchniowe napięcie mięśniowe – sEMG (ang. surface electromyography)
  • Resp – oddychanie (ang. respiration)
  • SC – przewodności skóry – (ang. skin conductance)
  • EDR – reakcje elektrodermalne – (ang. electrodermal response)
  • BVP – tętno/puls (ang. blood volume pulse)
  • Temp. – obwodowa temperatura skóry – pomiar np.: z dłoni lub stóp
  • HEG – natlenowanie krwi (ang. Hemoencephalography)

eeg-biofeedback-neurofeedback-qeeg-neurotrening-szkolenia biofeedback- białystok-podlaskie centrum neurofizjologii-neuromaster