Go to Top

Badania i rozwój (B+R)

W obecnej formie ośrodek NEUROMASTER kontynuuje działalność od 2011 roku.

Główny zakres usług dotyczy czynności szeroko pojętej opieki zdrowotnej, przede wszystkim rehabilitacji, diagnostyki oraz konsultacji dla terapeutów, rodziców i pacjentów.

Ponadto, nasze centrum łączy cechy jednostki rozwojowej.

Do głównych zadań należą:

  • prowadzenie badań podstawowych i naukowych,
  • prowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych,
  • rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, kursy specjalistyczne, publikacje oraz transfer wiedzy.

Badania naukowe i prace rozwojowe prowadzone są zarówno w dziedzinie biotechnologii, pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych i obejmują działalność profesjonalną, naukową i techniczną.