Go to Top

Kurs Biofeedback, EEG, QEEG

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie kursu

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie kursu

Organizujemy szkolenia, staże oraz indywidualny mentoring dla terapeutów na wszystkich poziomach od podstawowych po kursy zaawansowane i indywidualne konsultacje,

Prowadzimy warsztaty i szkolenia na urządzeniach firm: Elmiko, Brainmaster, Thought Technology, BrainClinics, Pendant, Deymed, Alien i innych.

Oferowane kursy pokrywają wymagania BCIA Blueprint, do zdobycia certyfikatu BCIA-BCN:

  • Wstęp do Neurofeedback – 4 godziny
  • Podstawy neurofizjologii i neuroanatomii – 4 godziny
  • Aparatura i elektronika – 8 godzin
  • Badania naukowe, skuteczność metod – 2 godziny
  • Wpływ leków – 2 godziny
  • Planowanie terapii – 12 godzin
  • Etyka zawodowa – 4 godziny

Zobacz  kalendarz szkoleń i prześlij swoje zgłoszenie.
Każde szkolenie odbywa się z udziałem zaproszonych specjalistów, którzy prowadzą część warsztatów.

Kadra szkoląca:

 1. dr n. med. Piotr Sobaniec
Jego główna działalność kliniczna od lat związana jest z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku oraz Kliniką Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego. Główne tematy badawcze dotyczą terapii dzieci z autyzmem, ADHD i zaburzeniami uczenia się. Pozostałe zainteresowania łączą diagnostykę neurofizjologiczną: jakościową EEG, ilościową QEEG i analizę potencjałów wywołanych EP i ERP.
Pierwszy kontakt z neurofizjologią miał już w 2000 roku, zaś dalsza, nieprzerwana praca i rozwój w tematach neuroterapii trwają od 2005 roku. W ponad dziesięciu latach doświadczeń w zakresie działalności terapeutycznej, rehabilitacyjnej oraz biomedycznej szuka wyzwań klinicznych, które pozwolą poszerzyć wiedzę i doskonalić umiejętności. W pracy naukowej był głównym wykładowcą na UMB w zakresie biofeedback i neurofeedback oraz opiekunem studentów realizujących swoje prace magisterskie z neurofizjologii klinicznej. Szkoli terapeutów oraz motywuje ich do świadomej pracy opartej o badania naukowe.
Każdego roku spędza wiele tygodni na zagranicznych szkoleniach u swoich mentorów takich jak: dr Lynda i Michael Thompson, Jay Gunkelman, dr Barry Sterman, dr David Kaiser, dr Joel Lubar, dr Michael Linden, dr Stephen Porgues, dr Martin Anrs i wielu innych.
Absolwent Uniwerystetu Medycznego w Białymstoku, Politechniki Białostockiej, Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku.
logo BCN-BCIA W 2012 roku dr Piotr Sobaniec odbył 4 miesięczny staż w klinice The ADD Centre® & The Biofeedback Institute of Toronto® (Kanada) u Prof. Lyndy i Michaela Thompson. Spełnił wszystkie wymagania i stał się pierwszym terapeutą w Polsce z międzynarodowym certyfikatem BCIA – Board Certified in Neurofeedback.
Od tego czasu jest wykładowcą i superwizorem wielu ośrodków w Polsce. Prowadzi warsztaty i konsultacje dla nowych neuroterapeutów w Polsce i za granicą. Od 2007 roku związany z Biofeedback Federation of Europe (BFE) oraz ośrodkiem AKSON.
Założył i kieruje NEUROMASTER – Podlaskie Centrum Neurofizjologii w Białymstoku.
2. lek. Milena Żochowska-Sobaniec

Lekarz, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Aktualnie pracuje w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Zainteresowania naukowe dotyczą neurofizjologii wieku rozwojowego, analiz EEG i QEEG.

Ukończyła szereg polskich i zagranicznych szkoleń w tematyce EEG i Biofeedback, m.in z dr Lynda i Michael Thompson (The ADD Centre® & The Biofeedback Institute of Toronto® – Kanada) , dr Erikiem Peper, Jay Gunkelnam czy dr Michaelem Linden oraz szkolenia I, II, III stopnia w NEUROMASTER.

 3. mgr. Ewelina Batruch

Fizjoterapeuta, pedagog, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Zainteresowania badawcze dotyczą analizy ilościowej QEEG i terapii dzieci z autyzmem oraz ADHD, których dotyczyła jej praca magisterska przeprowadzona i obroniona w Klinice Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej UDSK.

Ukończyła szereg polskich szkoleń m.in. I, II, III stopnia w NEUROMASTER.

4. mgr. Barbara Szukiel

Logopeda, terapeuta, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, doktorantka w Klinice Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej UDSK.

Specjalista terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Ukończyła szereg polskich i zagranicznych szkoleń w tematyce EEG i Biofeedback, m.in z dr Lydna i Michael Thompson (Biofeedback Federation of Europe) oraz szkolenia I, II, III stopnia w NEUROMASTER.

Zobacz kalendarz szkoleń i prześlij swoje zgłoszenie.