Go to Top

Badania i rozwój (B+R)

W obecnej formie ośrodek NEUROMASTER rozpoczął funkcjonowanie 2011 roku.

Główny zakres działalność dotyczy czynności szeroko pojętej opieki zdrowotnej, przede wszystkim rehabilitacji, diagnostyki oraz konsultacji.

Ponadto, nasze centrum łączy cechy jednostki rozwojowej.

Do zadań firmy należą:

  • prowadzenie badań podstawowych i naukowych,
  • prowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych,
  • rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, kursy specjalistyczne, publikacje oraz transfer wiedzy.